Chrystus i Dekalog

Jezus Chrystus żyjąc na tej ziemi nigdy nie naruszył żadnego z Przykazań Bożych. To On był przecież Prawodawcą! W 10. rozdziale I Listu do Koryntian apostoł Paweł stwierdza, że to Chrystus w czasach Starego Testamentu prowadził swój wybrany lud z Egiptu do Kanaanu. Żydzi często pomawiali Jezusa o łamanie Zakonu, w szczególności czwartego przykazania nakazującego…

Kontynuuj czytanie