Przemiana życia człowieka

ZNACZENIE PRAWA I BOŻEJ ŁASKIW PRZEMIANIE ŻYCIA CZŁOWIEKA Apostoł Paweł napisał: „Z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego [Bożych] oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu” (Rz 3,20). Prawo Boże określa, czym jest grzech. Człowiek świadomie przestępujący Prawo utożsamia się z grzechem i ciążą na nim konsekwencje jego wyboru. Pismo Święte naucza,…

Kontynuuj czytanie

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! ” Syr 2,6 Mądrość Syracha

Kontynuuj czytanie

Dwa dekalogi

Poniżej przytaczamy obie wersje Dekalogu. Oryginalną (z Pisma Świętego), i katechizmową, znaną przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. Przeczytajmy uważnie i porównajmy obydwa teksty Dekalogu. Pochodzą one ze źródeł najbardziej poważanych w powszechnym chrześcijaństwie. Pierwszym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, opatrzona listem Kardynała Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego, drugim najnowszy Katechizm Kościoła Katolickiego wydany przez Pallottinum w…

Kontynuuj czytanie

Historia Dekalogu

Wielu uważa, że za Dekalogiem musi stać jakiś wielki Autorytet. Niektórzy jego autorstwo przypisują wybitnemu władcy starożytnego Babilonu, Hammurabiemu (XVIII w. p.n.e.). Faktycznie, jeszcze przed nadaniem prawa Izraelitom na górze Synaj (XV w. p.n.e.), spisał on kodeks praw i przepisów przypominający w swojej treści Boży Dekalog. Jednak warto sobie uświadomić, że ponad dwa wieki przed…

Kontynuuj czytanie