Dekalog… ale jaki?

Mówiąc o Dekalogu powinniśmy odwołać się do jego treści. Gdzie można ją znaleźć? Z przykrością trzeba stwierdzić, że wiele ksiąg religijnych, w tym również katechizmy, które w pojęciu przeciętnego człowieka zawierają czystą prawdę Bożą, nie pozostaje w zgodzie z naukami Pisma Świętego. Ważne jest zatem, aby każdy chrześcijanin osobiście czytał Słowo Boże. Warto je studiować…

Kontynuuj czytanie

BOŻE PRZYKAZANIA

Hebrajczycy mówili: „aseret ha dewarim”, Grecy – „deka hremata” albo „dekalogos” (dziesięć słów), my, Polacy – „Dziesięć Przykazań Bożych” albo „Dekalog”. Każde z tych określeń odnosi się do dziesięciu zwięzłych poleceń wyrażających wolę Boga. Na temat Dekalogu z wielkim uznaniem wypowiadali się i wypowiadają nie tylko czciciele Boga, czy ludzie, którym jest On obojętny, ale…

Kontynuuj czytanie

Dekalog

Czy zauważasz, że ostatnio coraz więcej wpływowych osób wypowiada się na temat Dekalogu? Charakterystyczne jest również to, że w tym samym czasie środki masowego przekazu informują o zdecydowanym wzroście przestępczości w naszym chrześcijańskim kraju! Wydaje się, że łamanie Dekalogu jest wprost proporcjonalne do prób upowszechnienia jego treści. Praktyka życia nie może nadążyć za wzrostem świadomości…

Kontynuuj czytanie

Grzech a prawo Boże

Po upadku w grzech człowiek uciekał przed obliczem Bożym. Odchodząc coraz dalej od Niego coraz bardziej zatracał znajomość prawdziwego piękna charakteru swojego Stworzyciela i Jego woli. Przyszedł czas, kiedy Bóg spisał Swoje Prawo, poprzednio przekazywane ustnie, na tablicach kamiennych, które za pośrednictwem Mojżesza dał Izraelitom. Od tamtego czasu wszyscy ludzie mogą poznać treść niezmiennych przykazań…

Kontynuuj czytanie