Przemiana życia człowieka

ZNACZENIE PRAWA I BOŻEJ ŁASKIW PRZEMIANIE ŻYCIA CZŁOWIEKA Apostoł Paweł napisał: „Z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego [Bożych] oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu” (Rz 3,20). Prawo Boże określa, czym jest grzech. Człowiek świadomie przestępujący Prawo utożsamia się z grzechem i ciążą na nim konsekwencje jego wyboru. Pismo Święte naucza,…

Kontynuuj czytanie

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! ” Syr 2,6 Mądrość Syracha

Kontynuuj czytanie

Dwa dekalogi

Poniżej przytaczamy obie wersje Dekalogu. Oryginalną (z Pisma Świętego), i katechizmową, znaną przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. Przeczytajmy uważnie i porównajmy obydwa teksty Dekalogu. Pochodzą one ze źródeł najbardziej poważanych w powszechnym chrześcijaństwie. Pierwszym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, opatrzona listem Kardynała Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego, drugim najnowszy Katechizm Kościoła Katolickiego wydany przez Pallottinum w…

Kontynuuj czytanie

Historia Dekalogu

Wielu uważa, że za Dekalogiem musi stać jakiś wielki Autorytet. Niektórzy jego autorstwo przypisują wybitnemu władcy starożytnego Babilonu, Hammurabiemu (XVIII w. p.n.e.). Faktycznie, jeszcze przed nadaniem prawa Izraelitom na górze Synaj (XV w. p.n.e.), spisał on kodeks praw i przepisów przypominający w swojej treści Boży Dekalog. Jednak warto sobie uświadomić, że ponad dwa wieki przed…

Kontynuuj czytanie

Chrystus i Dekalog

Jezus Chrystus żyjąc na tej ziemi nigdy nie naruszył żadnego z Przykazań Bożych. To On był przecież Prawodawcą! W 10. rozdziale I Listu do Koryntian apostoł Paweł stwierdza, że to Chrystus w czasach Starego Testamentu prowadził swój wybrany lud z Egiptu do Kanaanu. Żydzi często pomawiali Jezusa o łamanie Zakonu, w szczególności czwartego przykazania nakazującego…

Kontynuuj czytanie

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj…

Kontynuuj czytanie