„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, 
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! ”

Syr 2,6 Mądrość Syracha