Dekalog… ale jaki?

Mówiąc o Dekalogu powinniśmy odwołać się do jego treści. Gdzie można ją znaleźć? Z przykrością trzeba stwierdzić, że wiele ksiąg religijnych, w tym również katechizmy, które w pojęciu przeciętnego człowieka zawierają czystą prawdę Bożą, nie pozostaje w zgodzie z naukami Pisma Świętego. Ważne jest zatem, aby każdy chrześcijanin osobiście czytał Słowo Boże. Warto je studiować…

Kontynuuj czytanie

Dekalog

Czy zauważasz, że ostatnio coraz więcej wpływowych osób wypowiada się na temat Dekalogu? Charakterystyczne jest również to, że w tym samym czasie środki masowego przekazu informują o zdecydowanym wzroście przestępczości w naszym chrześcijańskim kraju! Wydaje się, że łamanie Dekalogu jest wprost proporcjonalne do prób upowszechnienia jego treści. Praktyka życia nie może nadążyć za wzrostem świadomości…

Kontynuuj czytanie

Grzech a prawo Boże

Po upadku w grzech człowiek uciekał przed obliczem Bożym. Odchodząc coraz dalej od Niego coraz bardziej zatracał znajomość prawdziwego piękna charakteru swojego Stworzyciela i Jego woli. Przyszedł czas, kiedy Bóg spisał Swoje Prawo, poprzednio przekazywane ustnie, na tablicach kamiennych, które za pośrednictwem Mojżesza dał Izraelitom. Od tamtego czasu wszyscy ludzie mogą poznać treść niezmiennych przykazań…

Kontynuuj czytanie

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! ” Syr 2,6 Mądrość Syracha

Kontynuuj czytanie

Jan Paweł II a dekalog

Polacy z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa poszczególnych homilii wygłaszanych przez Papieża Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymek do kraju. W jednej z nich papież wzywał: „Bracia i Siostry, rozważanie miłości Boga, która objawiła się w sercu Jego Syna, domaga się od człowieka konsekwentnej odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko wezwani do kontemplowania tajemnicy miłości Chrystusa, ale…

Kontynuuj czytanie