„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! ” Syr 2,6 Mądrość Syracha

Kontynuuj czytanie