Chrystus i Dekalog

Jezus Chrystus żyjąc na tej ziemi nigdy nie naruszył żadnego z Przykazań Bożych. To On był przecież Prawodawcą! W 10. rozdziale I Listu do Koryntian apostoł Paweł stwierdza, że to Chrystus w czasach Starego Testamentu prowadził swój wybrany lud z Egiptu do Kanaanu. Żydzi często pomawiali Jezusa o łamanie Zakonu, w szczególności czwartego przykazania nakazującego…

Kontynuuj czytanie

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj…

Kontynuuj czytanie