Dekalog

Czy zauważasz, że ostatnio coraz więcej wpływowych osób wypowiada się na temat Dekalogu? Charakterystyczne jest również to, że w tym samym czasie środki masowego przekazu informują o zdecydowanym wzroście przestępczości w naszym chrześcijańskim kraju! Wydaje się, że łamanie Dekalogu jest wprost proporcjonalne do prób upowszechnienia jego treści.

Praktyka życia nie może nadążyć za wzrostem świadomości jego istnienia i teoretycznym poznaniem jego zasad. Niektórzy socjologowie powiadają, że jest to normalne zjawisko, tak było od zarania istnienia człowieka na ziemi. Twierdzą, że tak pozostanie na zawsze. Chrześcijanie trwają natomiast na stanowisku, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, od początku swego istnienia, aż do chwili upadku w grzech, pozostawał w pełnej harmonii z Prawem swojego Stwórcy. Jednak nieposłuszeństwo skierowało szlachetne władze umysłu i serca na inne tory. Miejsce miłości zajęło samolubstwo.

Złamanie Prawa Bożego przyniosło nieszczęścia i śmierć. Przestępstwo tak osłabiło naturę człowieka, iż nie był on zdolny o własnych siłach przeciwstawić się złu. Stał się jego więźniem i byłoby tak na wieki, gdyby Bóg nie interweniował zsyłając Zbawiciela.