Dwa dekalogi

Poniżej przytaczamy obie wersje Dekalogu. Oryginalną (z Pisma Świętego), i katechizmową, znaną przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. Przeczytajmy uważnie i porównajmy obydwa teksty Dekalogu. Pochodzą one ze źródeł najbardziej poważanych w powszechnym chrześcijaństwie. Pierwszym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, opatrzona listem Kardynała Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego, drugim najnowszy Katechizm Kościoła Katolickiego wydany przez Pallottinum w 1994 roku, poprzedzony tekstem Konstytucji Apostolskiej „Fidei Depositum”, autorstwa Papieża Jana Pawła II.

Dekalog z góry Synaj i dekalog z katechizmu:

Dekalog biblijny dekalog katechizmowy
„Ja jestem Pan, twój Bóg…„Ja jestem Pan, twój Bóg…
I I
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.
II II
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
III III
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
IV IV
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.Czcij ojca swego i matkę swoją.
V V
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj.
VI VI
Nie będziesz zabijał. Nie cudzołóż.
VII VII
Nie będziesz cudzołożył. Nie kradnij.
VIII VIII
Nie będziesz kradł. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX IX
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
X X
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.” Ani żadnej rzeczy, która jego jest.”

PRAWO BOŻE JEST NIEZMIENNE

Swego czasu ksiądz katolicki, Józef Oszwałdowski, w krótkiej porannej homilii radiowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, mówił na temat Bożego Dekalogu. Mocno zaakcentował niezmienność tego wiecznego Bożego Prawa. Na koniec, modląc się, duchowny ów wypowiedział piękne słowa: „Trzeba nam razem z Tobą w prostocie ewangelicznej odczytywać prawdę, która choć podana ludzkimi ustami wyraża Twoje niezmienne Prawo. W ten pierwszy dzień września, kiedy dzieci nasze rozpoczynają naukę w szkołach, kiedy wróciliśmy już z urlopów, daj nam, Jezu, czyste i prawdziwe serce. Niech nasze polskie życie tętni Twoją Prawdą! Niech będzie coraz mniej słów, które nie będą odbiciem zepsutego serca. Prosimy Cię dzisiaj Jezu, umacniaj nas swoją Prawdą!”