Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

STARY TESTAMENT, Księga Wyjścia

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  • Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  • Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  • Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  • Czcij ojca swego i matkę swoją.
  • Nie zabijaj.
  • Nie cudzołóż.
  • Nie kradnij.
  • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  • Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  • Ani żadnej rzeczy, która jego jest.