BOŻE PRZYKAZANIA

Hebrajczycy mówili: „aseret ha dewarim”, Grecy – „deka hremata” albo „dekalogos” (dziesięć słów), my, Polacy – „Dziesięć Przykazań Bożych” albo „Dekalog”. Każde z tych określeń odnosi się do dziesięciu zwięzłych poleceń wyrażających wolę Boga. Na temat Dekalogu z wielkim uznaniem wypowiadali się i wypowiadają nie tylko czciciele Boga, czy ludzie, którym jest On obojętny, ale…

Kontynuuj czytanie