Dekalog… ale jaki?

Mówiąc o Dekalogu powinniśmy odwołać się do jego treści. Gdzie można ją znaleźć? Z przykrością trzeba stwierdzić, że wiele ksiąg religijnych, w tym również katechizmy, które w pojęciu przeciętnego człowieka zawierają czystą prawdę Bożą, nie pozostaje w zgodzie z naukami Pisma Świętego. Ważne jest zatem, aby każdy chrześcijanin osobiście czytał Słowo Boże. Warto je studiować…

Kontynuuj czytanie

BOŻE PRZYKAZANIA

Hebrajczycy mówili: „aseret ha dewarim”, Grecy – „deka hremata” albo „dekalogos” (dziesięć słów), my, Polacy – „Dziesięć Przykazań Bożych” albo „Dekalog”. Każde z tych określeń odnosi się do dziesięciu zwięzłych poleceń wyrażających wolę Boga. Na temat Dekalogu z wielkim uznaniem wypowiadali się i wypowiadają nie tylko czciciele Boga, czy ludzie, którym jest On obojętny, ale…

Kontynuuj czytanie

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj…

Kontynuuj czytanie