Grzech a prawo Boże

Po upadku w grzech człowiek uciekał przed obliczem Bożym. Odchodząc coraz dalej od Niego coraz bardziej zatracał znajomość prawdziwego piękna charakteru swojego Stworzyciela i Jego woli. Przyszedł czas, kiedy Bóg spisał Swoje Prawo, poprzednio przekazywane ustnie, na tablicach kamiennych, które za pośrednictwem Mojżesza dał Izraelitom. Od tamtego czasu wszyscy ludzie mogą poznać treść niezmiennych przykazań…

Kontynuuj czytanie