Dekalog

Czy zauważasz, że ostatnio coraz więcej wpływowych osób wypowiada się na temat Dekalogu? Charakterystyczne jest również to, że w tym samym czasie środki masowego przekazu informują o zdecydowanym wzroście przestępczości w naszym chrześcijańskim kraju! Wydaje się, że łamanie Dekalogu jest wprost proporcjonalne do prób upowszechnienia jego treści. Praktyka życia nie może nadążyć za wzrostem świadomości…

Kontynuuj czytanie

Grzech a prawo Boże

Po upadku w grzech człowiek uciekał przed obliczem Bożym. Odchodząc coraz dalej od Niego coraz bardziej zatracał znajomość prawdziwego piękna charakteru swojego Stworzyciela i Jego woli. Przyszedł czas, kiedy Bóg spisał Swoje Prawo, poprzednio przekazywane ustnie, na tablicach kamiennych, które za pośrednictwem Mojżesza dał Izraelitom. Od tamtego czasu wszyscy ludzie mogą poznać treść niezmiennych przykazań…

Kontynuuj czytanie